Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Działania środowiskowe

Goleniowski Fundusz Aktywizacji Seniorów

Realizacja programu Goleniowski Fundusz Aktywizacji Seniorów, finansowanego ze środków Gminy Goleniów, ułatwiła aktywne uczestnictwo w społeczności lokalnej osobom starszym, wspomagała ich w działaniach służących międzypokoleniowemu przekazywaniu wartości oraz wspieraniu nieformalnej edukacji kulturalnej i artystycznej, służącej rozwijaniu talentów osób starszych. Promowana była współpraca podmiotów sektora kultury, edukacji i nauki z organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prywatnymi na rzecz aktywizacji osób starszych.

Liczba zrealizowanych i wspartych na kwotę 500,00 zł netto inicjatyw wyniosła 35, w tym w I edycji – 20 i w II edycji – 15. Liczba zaangażowanych w inicjatywę osób – 630, w tym 175 seniorów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl