Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP
14 grudnia 2020

OŚWIADCZENIE

PODSUMOWANIE 2015-2020

Zbigniew Łukaszewski

Pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej od sierpnia 2015 roku. Rozpocząłem pracę z wizją zmian w ośrodku i naszej polityce społecznej. Zawsze moim celem było i jest zwiększenie skuteczności wspierania potrzebujących mieszkańców naszej gminy przez OPS przy wykorzystaniu dostępnych możliwości.

Co wydarzyło się w OPS przez ostatnie 5 lat? Oto odpowiedź.

 1. Oddzielono od postępowania administracyjnego pracę socjalną i uczyniono z niej skuteczne narzędzie pomagania (przy minimum biurokracji, pracy za biurkiem, do maksymalnie poświęconego czasu klientowi). To ponad 100 osób, rodzin, które skutecznie wyszły z systemu. Uzyskały pomoc w uzyskaniu emerytury, renty czy rozwiązaniu problemów rodzinnych.
 2. Wprowadzono decyzje administracyjne przyznające świadczenia z pomocy społecznej o charakterze warunkującym.
 3. Wprowadzono procedurę międzyinstytucjonalną - Zespołu d.s. rodziny / osoby, która jest ostatnią nadzieją na rozwiązanie spraw tzw. „nierozwiązywalnych”.
 4. Uruchomiono „zasiłek celowy zwrotny”, który jest formą nieoprocentowanej pożyczki adresowanej do osób, rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji.
 5. Zlikwidowano w OPS kasę wypłacającą zasiłki (usługa przeniesiona została do Banku PKO BP), dzięki temu podniósł się poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
 6. Uruchomiono tzw. „zielony pokój”, gdzie w godnych warunkach odbywają się najtrudniejsze rozmowy z osobami potrzebującymi wsparcia.
 7. Uruchomiono Biuro Obsługi, które odciążyło pracowników socjalnych i zwiększyło poziom ich bezpieczeństwa.
 8. Wzmocniono usługi prawne i uruchomiono usługi psychologiczne dla pracowników.
 9. Uruchomiono porady prawne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
 10. Zmieniono system informatyczny w OPS z archaicznej „OPIEKI” na nowoczesny „POMOST Std.”, który skrócił wielokrotnie czas przygotowania sprawozdań generowanych niemal codziennie.
 11. W roku 2016 przygotowano ośrodek i wdrożono świadczenie wychowawcze (500+) oraz w roku 2018 świadczenie „Dobry start”.
 12. Utworzono Centrum Aktywności Lokalnej – będące w strukturze OPS - narzędzie realizacji gminnej Polityki Społecznej.
 13. Animowano trzy partnerstwa lokalne CM2, Koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego gminy. Rozwinięto działalność klubu wolontariusza i uruchomiono Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów (jedno z trzech w województwie).
 14. Dokonywano bieżących remontów pokoi pracowników, toalet, montażu poręczy ułatwiających wejście do OPS i na I piętro, w miarę możliwości finansowych.
 15. Wymieniono środek transportu, wykorzystywany do pracy w terenie.
 16. Przygotowano projekt budowlany modernizacji OPS z pozwoleniem na budowę. Projekt zakłada dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęto proces pozyskania środków finansowych na realizację remontu w ramach Interregu VIa.
 17. Przygotowano i wdrożono aktywą Politykę Senioralną, w jej ramach uruchomiono m.in. Fundusz Aktywizacji Seniorów.
 18. Przeprowadzono proces (m.in. spotkania z mieszkańcami) i samodzielnie napisano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych (bez konieczności opłaty za jej stworzenie), która jest wskazywana jako wzór. To w jej ramach zrealizowano m.in. kampanię społeczną „Aktywni do setki”, która była prezentowana jako bardzo dobry przykład w trakcie konferencji w Warszawie.
 19. Zrealizowano lub współuczestniczono w licznych projektach unijnych i rządowych:

  „Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów”, „Aktywna integracja w Gminie Goleniów”. Dzięki niemu udało się np. wykonać docieplenie zachodniej ściany bloku przy ul. Parkowej w Białuniu, „NOWE MOŻLIWOŚCI – aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów”, „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym ZAZ w GPP”, „Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI)”, „Azymut – Samodzielność”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, programy rządowe: „Opieka 75+”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 20. Podejmowano działania wspierające rozwój w naszej gminie ekonomii społecznej np. powstanie Spółdzielni Socjalnej GROMADA.
 21. Przygotowano OPS do przekształcenia w Centrum Usług Społecznych. W ramach konkursu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług ” nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pozyskano kwotę 3 124 888,10 zł. Zajęliśmy 5 miejsce wśród 26 miast, które otrzymały finansowanie w kategorii od 5-100 tys. mieszkańców. Dodatkowo finansowanie otrzymało jeszcze tylko 7 miast. Środki mają być przeznaczone na usługi społeczne dla mieszkańców np. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego czy zatrudnienie doradcy dla osób, które uległy wypadkom lub ciężko zachorowały.

7 listopada 2017 roku zostałem nagrodzony przez Marszałka Województwa jako dyrektor (Lider zarządzania) zaliczający się do grupy najlepiej zarządzających jednostkami pomocy społecznej w województwie. W bieżącym roku po skrupulatnej kontroli z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Zachodniopomorski zauważył nasze nowatorskie rozwiązania i zaliczył do nielicznego grona wyróżniających się.

W roku XXX - lecia funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, bardzo dziękuję wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom za wspólny trud, zaangażowanie i pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Łukaszewski

Kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

2021-07-13
Alzheimer Polska wraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych ...

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

2021-03-26
Uprzejmie informujemy, że PCPR w Goleniowie prowadzi rekrutację do nowego Projektu partnerskiego pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.   W ramach Projektu możemy zaoferować ...

Świadczenie wychowawcze 500+

2021-01-21
Informujemy, ...

Oświadczenie

2020-12-05
Szanowni Państwo, zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest czynienie wszystkiego aby pomoc niesiona potrzebującym była skuteczna z uwzględnieniem wszelkich możliwości jakie Ośrodek posiada. Wobec pojawiających się informacji dotyczących kończących się umów ...

Zmiana terminu wypłaty świadczeń

2020-12-04
Terminy wypłat Świadczeń Rodzinnych na miesiąc grudzień 2020 r. przedstawiają się następująco : ...

Wyróżnienie

2020-12-02
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że znaleźliśmy się w niewielkim gronie wyróżnionych ośrodków w naszym Województwie. Wyniki naszej pracy dostrzegł Pan Marek Subocz Wojewoda Zachodniopomorski. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w postaci ...

Wolontariusz pilnie potrzebny !!!

2020-11-05
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogardzkiej 2, 72-100 Goleniów zaprasza do współpracy wolontariackiej osoby posiadające aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Od wolontariusza ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

2020-09-09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny Szczegóły na stronie BIP

Zapytanie ofertowe na wyżywienie i catering

2020-08-07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie zaprasza do składania ofert na obsługę projektu FMP-0347-20 pt.: Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie? Wohin steuert die Sozialpolitik in Goleniów und Greifswald? ...

Zapytanie ofertowe na przewóz osób busem

2020-08-07
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie zaprasza do składania ofert na obsługę projektu FMP-0347-20 pt.: Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie? Wohin steuert die Sozialpolitik in Goleniów und Greifswald? ...
TELEFON ALARMOWY
112
POLICJA
997
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE GAZOWE
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE GWiK
91 418 22 34
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
91 418 28 41
ENEA
91 432 67 00
PRZYCHODNIA POLMED
91 419 15 05, 91 407 20 54
PRZYCHODNIA PROFIMED
91 407 12 50
PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
91 466 43 69
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWE
91 418 96 05
URZĄD GMINY I MIASTA
91 469 82 00
URZĄD SKARBOWY
91 4185 42 00
BIURO RADY MIEJSKIEJ
91 469 82 12
STAROSTWO POWIATOWE
91 471 02 65
RZECZNIK KONSUMENTÓW
91 418 05 12
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE
91 460 14 72