Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działania przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, wywołujące cierpienie i szkody.

RODZAJE PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna
Jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, itp.

Przemoc psychiczna
Jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna
Jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna
Jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Idąc w ślad za potrzebą informacji o placówkach mogących Państwu pomóc, zachęcamy do przełamania obaw i niechęci do korzystania z pomocy instytucji działających na rzecz ofiar przemocy. Zechciejcie z niej państwo skorzystać, przełamcie obawę przed odrzuceniem i izolacją Was i Waszych dzieci!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
parter; pokój 010 (w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie)

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Tel.: 91 407 34 69, e-mail: zi@opsgoleniow.pl

osoby do kontaktu:
Małgorzata Czerwińska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Magdalena Garczyńska – pracownik ds. obsługi organizacyjno-technicznej".

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 13

Tel.: 91 460 14 72, e-mail: ops@goleniow.pl

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach 8.00 – 11.00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 43 – II piętro

Tel: 91 418 38 60, 91 407 22 41 lub 692 482 057

godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

(po koordynatora środka Interwencji Kryzysowej – Agnieszka Mojsiewicz)

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (pokój 302)

Poradnictwa w sytuacjach kryzysowych udzielają:

  • PRAWNIK: w poniedziałki w godzinach 13.30 – 15.00
  • MEDIATOR: (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów)po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • PSYCHOLOG: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • TERAPEUTA: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE REALIZUJE TAKŻE PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 12 22

Psycholog - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej przyjmuje wponiedziałek i czwartek 12.00 - 17.00

Prawnik przyjmuje w czwartek od godziny 15.00

POWIATOWY PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

Goleniów ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 12 22

DYŻYR: czwartek w godzinach od 17.00 do 19.00

GMINNA KOMSJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Goleniów ul. Pocztowa 13

Tel: 91 407 18 10

Udzielane są informacje zainteresowanym osobom o możliwości otrzymania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej.

W RAMACH GKRPA DZIAŁAJĄ PUNKTY INFORMACYJNE:

  • KLINISKA – świetlica socjoterapeutyczna – środy w godz: 18.00 – 20.00 tel: 91 419 16 94
  • MOSTY – świetlica socjoterapeutyczna – poniedziałki w godz: od 18.00 - 20.00 tel: 91 419  30 50
  • ŻÓŁWIA BŁOĆ – świetlica socjoterapeutyczna – wtorki w godz: od 18.00 - 20.00 tel: 91 418 54 37

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA PEDAGOGICZNA W GOLENIOWIE

ul. Maszewska 2

Tel: 91 418 31 19, e-mail: poradnia4@wp.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

PN. - PT. W GODZINACH 8.00 – 15.00

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Goleniowie ul. Maszewska 9

Tel: 997

DZIELNICOWI: 91 46 02 537, 91 46 02 536, 91 46 02 524, 91 46 02 535

ZESPÓŁ ds. NIELETNICH I PATOLIGII tel:: 91 46 02 566

DYŻURKA tel: 91 46 02 511; 91 46 02 512

PROKURATURA REJONOWA W GOLENIOWIE

ul. Dworcowa 2

Tel: 91 407 33 30 ; 91 407 33 32

SĄD REJONOWY W GOLENIOWIE

ul. Konstytucji 3-go Maja 45

Tel: 91 466 74 46; 91 466 74 47; 91 466 74 53

ul. Dworcowa 1 (IV wydział Grodzki)

Tel: 91 418 – 94 – 36

PONIEDZIAŁEK: w godzinach 7.30 – 18.00

WTOREK – piątek w godzinach 7.30 – 15.30   
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

ul. Szczotkarska 48a
01-382 Warszawa
tel. 022 666-10-36, 666-05-59
fax: 022 666-10-35
e-mail: biuro@niebieskalinia info

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl