Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Praca socjalna i integracja społeczna

Praca socjalna

Wspólnie łatwiej rozwiązywać problemy

Jeśli:
  • potrzebujesz wsparcia,
  • jesteś w trudnej sytuacji,
  • chcesz zmienić swoje życie,
  • chcesz mieć wpływ na poprawę swojej sytuacji,
  • chcesz zwiększyć swoją samodzielność,
  • porozmawiaj z nami.

Zespół ds. Pracy Socjalnej OPS w Goleniowie proponuje wszechstronną ofertę wsparcia dla wszystkich potrzebujących pomocy.

Naszą propozycję kierujemy zarówno do osób niepełnosprawnych, starszych, borykających się z uzależnieniem, poszukujących zatrudnienia. Oferujemy również wsparcie dla rodzin doświadczających problemu przemocy, a także rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Niezależnie od przyczyn istniejących trudności każdy przypadek traktujemy indywidualnie, towarzysząc, wspierając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i uzyskania zmiany na lepsze.

Asystent Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz 575) oferując długofalowe wsparcie asystenta rodziny.

Praca asystenta rodziny w szczególności polega na podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, usamodzielnianiu i wspieraniu aktywności społecznej rodziny. Asystenci rodziny towarzyszom rodzicom w wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Działania asystenta rodziny prowadzą do usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Porady prawne

Bezpłatna pomoc prawna udzielana dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie. Szczegółowych informacji udziela Pani Renata Kijko w godz. przyjęć 8.00-10.00 poniedziałek, wtorek, czwartek bądź 13.00-15.00 środa, piątek. Tel. 091 460-14-72 wew.26 ( pok.12)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl