Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Projekt "Rodzinom pomocna dłoń"

2018-12-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie realizuje projekt pn "Rodzinom pomocna dłoń".

Jednym z działań proponowanych w ramach projektu jest doradztwo prawne na rzecz pracowników instytucji wspierających rodziny z tereny powiatu goleniowskiego.

Pod terminem doradztwo prawne rozumie się: udzielanie skonkretyzowanej informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym w zakresie m.in. prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej itp.

Pełne informacje znajdują się na stronie BIP PCPR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl